Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

Otkrijte Ulcinj kroz fotografiju

U sklopu ulcijnske umjetničke galerije (Kula Balšića) izložena je fotografska izložba “Vijek fotografije Ulcinj i region 1860-1950” koja je nastala uz bezrezervnu podršku lokalnih kolekcionara koji su ove fotografije prikupili tokom godina i lokalne populacije koji su sa nama dijelili svoje fotografije.  Ovom projektu je doprinjela i fototeka Marubi koja je izdvojila fotografije iz svog dragocjenog fonda, koji po nekim tvrdnjama, u svojim podrumima, krije fond od 300.000 do 500.000 stakalenih ploča od Bromid-Srebra koji su trenutno u procesu digitalizacije. 
Prikupljene su razne fotografije svakodnevni život, istorijske, ličnosti, vidikovci, slike gradjevinskih objekata i sl., koje kada se sastave u jednu izložbu pružaju uvid u život u tom periodu, kako našeg grada, tako i šireg regiona.  Tu su fotografije porodice Marubi, Rudolfa Mosingera, Šan Pici koji je takodje bio aktivan u Marubi-jevom Studiju, a i slike čiji fotografi nisu identifikovani.

 

 

©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.