Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

Eksponati

 

U sklopu Ulcinjskog zavičajnog Muzeja izložena je arheološka zbirka i etnološka zbirka. U sklopu arheološke zbirke izložen je lapidarijum, dok su unutar vitrina izloženi pronalasci iz doba preromanike, romanike-gotike, renesanse, srednji vijek, materijal iz drevnoga grada Svača, turski period i turski nadgrobni spomenici.
Etnološka zbirka u svom sastavu ima predmete za obradu zemlje, stočarstvo, kazan za rakiju, trlica za lan, predmeti za lov i ribolov, vaga i košara, kuhijnski predmeti, kolekcija nošnji, te drugi razni predmeti koje prikazuju drevni život na ovim prostorima.

Muzejski fond je sistematizovan u nekoliko zbirki: arheološku, etnološku i umjetničku. Muzej se sastoji se iz tri objekta: crkve – džamije u kojoj je smještena arheološka zbirka, objekta u kome je izložen etnološki materijal i Kule Balšića, koja je sada prilagođena galerijskom prostoru. Trg robova, na kome se nalazi crkva – džamija, koristi se kao naročito interesantan izložbeni prostor.

Arheološka zbirka izložena je u renesansnoj crkvi iz 1510. godine, koja je 1693. godine pretvorena u džamiju. Svojim sinkretističkim izgledom, ona sama po sebi predstavlja jedinstven spomenik prožimanja kultura Istoka i Zapada.

Predmeti koji potiču još iz praistorijskog, helenskog, helenističkog, rimskog, srednjovjekovnog i turskog perioda, otkriveni su u samom gradu. Izložena grnčarija obuhvata ilirske zemljane posude, grčku grnčariju: vaze crvenih figura i lekite, hidrije, kratere, amphore, rimsku grnčariju, srednjovjekovne činije, lonce, mletačke bokale i tanjire, turske krčage i ibrike i drugo raznovrsno stolno i kuhinjsko posuđe. Po svojoj vrijednosti naročito se ističu sljedeći predmeti: antičko postolje sa grčkim natpisom, posvećeno boginji Artemidi i jedna antička kameja. Tu su takođe izloženi i fragmenti vratnica iz kasne antike, jonski kapiteli, djelovi ciborijuma male crkve s početka IX vijeka, kapiteli i stubovi katedrale i drugih crkava iz XIII pa sve do XVI vijeka, kao i spomenici s latinskim i arapskim natpisima. Posebno je izložena i kolekcija srednjovjekovnog metalnog novca sa primjercima ulcinjskog folara (bronzani metalni novac), koji na aversu oslikava tvrđavu sa tri kule i gradskim vratima sa natpisom CIVITAS DUCIGNI, a na reversu jagnje, amblem grada, ili Bogorodicu, zaštitnicu Ulcinja.

Kula Balšića namijenjena je za izložbe. Na posljednjem spratu ovog zdanja nalazi se mala izložba posvećena Sabetaju Cevi, čuvenom pokretaču reforme Talmuda. U etnografskom odjeljenju, izborom karakterističnog materijala, prikazan je razvoj duhovne i materijalne kulture i osobenost etnografskog nasljeđa ulcinjskog kraja u kojem su skladno utkani i povezani različiti uticaji.

Predmeti koji su izloženi u muzeju potiču iz praistorijskog perioda, antičke Grčke, Rima, Venecije i Otomanske imperije. Izloženi keramički predmeti napravljeni su u Ulcinju ili su uvezeni, a tu imamo od ilirskih činija, grčkih obojenih vaza, tera – sigilata, do otomanskih činija iz srednjeg vijeka. Među izloženim predmetima nalazi se i dragi kamen ,,gema” koji potiče iz V vijeka prije nove ere i personifikuje grčku boginju Atinu sa kacigom, oltar iz istog perioda koji je posvećen boginji Artemidi i krovna konstrukcija ciborijum koja je postavljena iznad oltara i baldahina.

©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.