Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

Privreda 6

  • Period: Nema podataka
  • Inv. br:

Različite privredne djelatnosti predstavljene su raznim predmetima. Vezano za kosidbu, mogu se vidjeti drvena kosa sa metalnim sječivom i vodijer u koji se nosila belegija- kameni brus za oštrenje kose; metalne makaze za sječenje sijena i drvene grebulje za prikupljanje sijena. Drvena lopata služila je za vijanje, odnosno oslobađanje zrna žita od sitne pljeve. Izloženo je i sito za sijanje brašna. Od predmeta vezanih za zemljoradnju prikazana je motika (bez držala), drveni malj za razbijanje grumena zemlje i drvena sadiljka. Od predmeta vezanih za stočarstvo prikazani su drveno pojilo za stoku, drveni samar, čobanski štapovi, makaze za strižbu ovaca, kablić- drvena posuda koja služi za prikupljanje mlijeka prilikom muže i stapovi- posude od drveta, kupastog oblika, koji su služili za preradu mlijeka u maslo. Od drvenih posuda koje su služile za presipanje, čuvanje i prenošenje tečnosti izloženi su bačva i burilo.


©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.