Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

Zemljoradnja

  • Period: Nema podataka
  • Inv. br:

U ovoj oblasti zahvaljujući povoljnoj konfiguraciji zemljišta, bila je razvijena zemljoradnja. Za obrađivanje manjih površina koristile su se razne vrste motika, ašova i pijuka. Za obrađivanje većih površina zemlje koristilo se drveno ralo. U slobodnom prostoru, na postamentu, izloženo je ralo koje se sastoji iz više djelova- dugačke grede, umetnute raone štice s metalnim raonikom i blago savijene drške. Postavljena je i ruda- drvena greda o koju se kači drljača ispletena od pruća, koja služi za poravnavanje izorane zemlje. Na prednjoj strani rude pričvršćen je jaram u koji se upreže par volova. Sastoji se od drvene grede i dvije teljige savijene u obliku latiničnog slova U. Pored jarma izloženo je svrdlo koje je služilo za bušenje rupa na jarmu.


©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.