Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

Ilirski zid

  • Period: Prije nove ere
  • Inv. br:

Ilirski zid je izgradjen velikim kamenim blokovima, u suvoj tehnici. Jedino što je danas očuvano je ovih tri reda sa dužinom od oko 15 m. Zbog stila gradnje, istraživanja pokauju da ovaj zid potiče iz kraja V –og vijeka p.n.e. i početka IV vijeka p.n.e. Ovo je najranije doba izgradnje Starog Grada, te nakon toga dolazi druga faza, iz vizantijskog doba, treća faza je venecijanska, a zadnja je faza ona iz peioda osmanske vladavine.


0:00 / 0:00

©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.