Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

Kula Balšića

  • Period: Venecijansko doba
  • Inv. br:

Ova je kula u svojoj istoriji prošla kroz različite faze izgradnje. Smatra se da je uzdignut na temeljima drevne gradjevine. Neki istraživači konstatuju da zbog načina izgradnje i karakterističnog oblika ove gradjevine, potiče iz venecijanskog doba. Zadnji sprat je dodat u doba vladavine osmanskog carstva. Na unutrašnjosti ove gradjevine, na zidovima, imamo postavljena dva oltara. Na jednom od njih je ugravirana šestokraka zvijezda, a na drugom imamo dva čempresa sa zmijom u unutrašnjosti. Budući da du ova dva altara postavljena u unutrašnjosti ove gradjevine, i nekoliko istorijskih činjenica, nas podstiču na konstataciju da unutar ove gradjevine svojih zadnjih 10 godina života proveo Sabataj Cvi, poznat kao reformator svete jevrejske knjige, Talmuda. Poznata je kao veoma mistična i inteligentna ličnost, koja je govorila više jezika. Njegova ubedjenja i svoje samodeklarisanje kao “zadnjeg mesiju” su predstavljali problem za osmanskog vladara, jer je lažni mesija počeo da pridobija i sledbenike. On se obavezuje da napusti svoju domovinu, Izmir, i uputi se prema Istanbulu, i preobrati u islamsku vjeroispovest. Nakon izvjesnog vremena, odlučuju da ga deportuju za Ulcinj, godine 1698-e. U ulcinju se predstavlja kao Mehmet Efendija, gdje je angažovan kao gradski dizdar. Zajedno sa njim su došle i neke druge porodice. Njegov život je pokriven plaštom misterije, ali vjerujemo da će se vremenom obelodaniti od strane budućih istraživača ove istorijske ličnosti našeg grada, istovremeno istorijske ličnosti za jevrejsku kulturu. Smatra se da se njegov grob nalazi unutar turbeta u dvorištu jedne ulcinjske porodice, ali ove porodice nevoljno daju komentare vezano za ovu činjenicu.


0:00 / 0:00

©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.