Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

Crkva-Džamija

  • Period: Srednji vijek
  • Inv. br:

Arheološki muzej se nalazi unutar crkve/ džamije. Ova ja crkva izgradjena 1510-e godine. Na pragu od vrata se nalazi natpis na latinskom jeziku gdje se može protumačiti da je ova crkva mukom izgradjena u 1569-oj godini od strane izvjesnog Alvis Dalfinija. Istraživanja nam pokazuju da je ova osoba imala visok status koji se može uporediti sa statusom plemića, kapetana ili Ulcinjskog konzula u tom vremenskom periodu. Nakon što Ulcinj potpada pod vladavinom Osmanskog carstva, većina stanovništva poprima islamsku vjeroispovest i ova se crkva pretvara u džamiju godine 1693-e od strane izvjesnog HADŽI HALIL SKURRA sa ciljem da stanovništvo koje živi u Starom Gradu obavlja svoje vjerske obrede unutar ove Džamije. Džamija je kao takva funkscionisala sve do 1878-e godine. Godine 1975-e postaje sastavni dio muzejskog kompleksa, i proglašava se kulturnom baštinom II-e kategorije, i zaštićena je zakonom kao nacionalno blago.


0:00 / 0:00

©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.