Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

Nekadašnja Carina

  • Period: Venecijansko doba
  • Inv. br:

Ova gradjevina se nalazi tik pri ulazku sa sjeverne strane Stagog Grada. Smatra se da je u venecijansko doba služila kao carina. Na prizemnom spratu ove gradjevine na sjeverozapadnom djelu, postojala su dva ulaza sa gornjim djelom u obliku luka, dok je sa jugoistočne strane postojao još jedan slični ulaz. U doba vladavine Osmanskog Carstva, ovi se ulazi sazidaju i pretvaraju u prozore. Tokom ovog perioda ova gradjevina mijenja svoju funkciju, gornji sprat služi kao Megteb, odnosno škola za učenje islamske vjere. Pošto su ulcinjani bili poznati kao iskusni moreplovci sa bogatom morskom flotom raznolikih plovila, na zidinama prizemlja su još uvijek uočljivi crteži koji su radjeni u tehnici ‘al seco’, sa motivima jedrilice, malih barki i delfina. Kasnije se ova gradjevina pretvara u stambeni objekat, sve do 1975-e godine, kada postaje dio kompleksa Ulcinjskog Muzeja. Na gornjem spratu imamo kancelarije, dok na centralnom djelu prizemlja imamo izloženu maketu Starog Grada. Takodje u prizemlju imamo izložene arkitektonske fragmente koje su pronadjene u Ulcinjskom Starom Gradu i na ruševinama srednjevjekovnog grada Svača.


0:00 / 0:00

©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.