Radno vrijeme: Svakog dana od 08:00 do 20:00 h

O muzeju

Muzej je otvoren 01.05.1975 god, po prvi put na inicijativu SO ULCINJ. Radio je do 1979 god., do katastrofalnog  zemljotresa. U sastavu muzeja djelovala je arheološka zbirka, lapidarijum i galerija. Ponovno je otvoren 1985-e godine poslije konzervacije i restauracije Muzejskog kompleksa, u istom sastavu da bi se 1994-e godine proširio sa još jednom zbirkom-etnološkom.


 Kulturni i istorijski spomenik, poznatiji pod nazivom ,,crkva – džamija’’, je smješten pored  Kule Balšića. Crkva je sagrađena 1510. godine kao katolička crkva Svete Marije, koju je 1693. godine hadži Halil Skura pretvorio u džamiju dodavši joj minaret. Ova građevina danas predstavlja muzej Ulcinja. Stari grad, zajedno sa muzejskim kompleksom i Svačom, gradom koji potiče još iz srednjeg vijeka, predstavlja spomenik prve kategorije. Crkva – džamija, koja danas služi kao arheološki muzej, je spomenik od velikog značaja.


 Arheološka zbirka izložena je u renesansnoj crkvi iz 1510. godine, koja je 1693. godine pretvorena u džamiju. Svojim sinkretističkim izgledom, ona sama po sebi predstavlja jedinstven spomenik prožimanja kultura Istoka i Zapada.

 

©2015 Muzeji Ulcinj. Sva prava zadržana.